Generalforsamling i Manuellterapeutenes Servicekontor

Generalforsamling i Manuellterapeutenes Servicekontor

10 november – 2022 Sted: Thon Hotel Oslofjord, Sandvika / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor

Det innkalles til generalforsamling i Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor, torsdag 10. november kl. 18.

Følgende saker skal behandles:

  1. Valg av ordstyrer/referent
  2. Beretninger
  3. Årsregnskap
  4. Serviceavgift
  5. Budsjett
  6. Valg av styre med vararepresentanter
  7. Valg av valgkomité
  8. Valg av revisor og godtgjøring til revisor
  9. Evt. godtgjøring til styreleder og styremedlemmer

Jf. Servicekontorets vedtekter, § 3

Forslag til vedtektsendringer skal sendes til styret, vedlagt skriftlig grunngiving fra forslagstiller.

Stemmeberettigede på generalforsamlingen er de medlemmene i foreningen som har betalt forfalt medlemsavgift.
Medlemmene kan også stemme ved fullmektig, som i så fall også må være medlem av foreningen. Hvert medlem kan maksimalt møte med tre fullmakter. Fullmakten må være skriftlig.

18 oktober – 2022

Hjerterehabilitering med vekt på trening ved forskjellige hjertesykdommer

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
21 oktober – 22 oktober 2022

Kurs 1 – Diagnostisk ultralyd, muskelskjelett

Høvik / Arr: Manuellterapeutenes Servicekontor
Les mer
26 oktober – 28 oktober 2022

Kurs i trygdefaglige emner

Digital / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
1 november – 2022

Kjeveleddet – undersøkelse og behandling

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
1 november – 2022

Den store kuledagen

Radiumhospitalet, Oslo / Arr: Sarkomforum for sykepleie og fysioterapi
Les mer
3 november – 2022

Spesifikk kraft og muskelhukommelse – også tilgjengelig i opptak!

Webinar / Arr: NMF
Les mer