Dry Needling Advanced

Dry Needling Advanced

6 januar – 7 januar 2023 Sted: Oslo / Arr: Alfacare

Kurset er en fordypning der man bygger på det man bygger videre på Dry Needling Basic.

Forkunnskaper:

Terapeuten skal ha gode kunnskaper i anatomi. Kurset retter seg mot naprapater, fysioterapeuter, manuellterapeuter, kiropraktorer og leger, samt elever fra disse utdannelsene, som har bestått kurs i anatomi. Man bør ha gjennomført Dry Needling Basic, Modul 1 eller lignende for å ha forkunnskapene som er nødvendige for advanced-kurset.

På kurset går vi gjennom følgende muskler:

Ryggradens muskler
Iliopsoas (flere variasjoner)
Pectineus
Popliteus
Rectus abdominus
Obliqus externus
Interosser i foten
Pectoralis minor
Supraspinatus
Ptyrigoideus lateralis
Teknikker mot costa (rhomber og serratus anterior)
Suboccipital muskulatur
Underarm extensore
Scaleni (to teknikker)

Vi vil også gå gjennom bruk av strøm på nåler (både på dype deler av erector spinae og rundt ledd) samt ta opp når det vil være mer effektivt å bruke overflateelektroder.

Det vil brukes diagnostisk ultralyd for å synliggjøre anatomi på spesielt krevende områder. På kurset vil det normalt være tid til å repetere teknikker man er litt usikker på eller ikke helt føler at man har kontroll på.

7 mars – 2024

Webinar: Mannehelse – også tilgjengelig i opptak

Webinar / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
13 mars – 15 mars 2024

Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter

Oslo + digitalt / Arr: Universitetet i Oslo
Les mer
14 mars – 2024

Oslo, 14. mars 2024: Kollegasamling – god journalføring

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
14 mars – 2024

Generalforsamling i Servicekontoret

Thon Conference, Universitetsgata 26, Oslo / Arr: Manuellterapeutenes servicekontor
Les mer
15 mars – 16 mars 2024

Oslo, 15.-16. mars 2024: Kvinnehelse gjennom livet

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer
5 april – 2024

Oslo, 5. april 2024: Innføring i kognitiv terapi

Oslo / Arr: Norsk Manuellterapeutforening
Les mer