Gratis fagblad til fysioterapistudenter

By 29. oktober 2019

Gratis fagblad til fysioterapistudenter

Tidsskriftet Muskel&Skjelett gis ut av Manuellterapeutenes Servicekontor og kommer ut fire ganger i året.

Muskel&Skjelett er eneste norske tidsskrift som utelukkende konsentrerer seg om muskel- og skjelett systemet. Tidsskriftet henvender seg til manuellterapeuter, fysioterapeuter, kiropraktorer, leger, annet helsepersonell, beslutningstakere innen helse- og sosialsektoren og personer med smerter/plager i muskel- og skjelett apparatet.

Fysioterapistudenter kan få gratis abonnement i studietiden.
Bestill via tidsskrift@manuellterapi.net

Oppgi navn og adresse du vil ha bladet sendt til, samt tidspunkt for forventet studieslutt!