Send søknad om redusert serviceavgift til info@manuellterapi.no.


Søknaden skal inneholde ditt navn, tidsrom for når du søker reduksjon og begrunnelse.

For oversikt over medlemskategorier og serviceavgifter, se her. Her fins også kriteriene for redusert avgift.