Vikariat med driftstilskudd ved AktiFys Hauketo, Oslo

By 8. januar 2020

Vikariat med driftstilskudd ved AktiFys Hauketo, Oslo

Publisert: 8. januar 2020

Varighet: 01.03.20- 31.08.20 (med mulighet for forlengelse)

Klinikken er godt utstyrt og har gode treningsmuligheter. Du vil disponere eget kontor m/PC og Physica, og jobbe sammen med åtte fysio- og manuellterapeuter.

For mer informasjon om klinikken, se aktifys.no.

Vi søker etter en vikar som kan erstatte en manuellterapeut og som helst har kompetanse/erfaring med:

  • privat praksis
  • gruppetrening
  • kvinnehelse

Søknadsfrist 15.01.20.

Søknad og evt spørsmål, sendes til Ingvild Kroksrud, daglig leder, ing.kro@online.no