Ullern fysioterapi søker ny medarbeider

By 20. desember 2019

Ullern fysioterapi søker ny medarbeider

Publisert: 20. desember 2019

Ledig plass for fysioterapeut ved Ullern fysioterapi

Vi blir fra 01.01.2020 bare to på et institutt hvor vi har vært tre, så vi har god plass for en ny medarbeider.

Du kan jobbe heltid eller deltid og får et eget behandlingsrom, og i tillegg har vi en stor treningssal. De er lett adkomst, og vi har en egen stor parkeringsplass.

Hovedvekten av pasientene er innen ortopedi og rehabilitering.

Dessverre ingen driftsavtale, men en del etterspørsel fra personer med helseforsikring, og stor pasienttilgang til dags dato.

Ta gjerne kontakt med:
Pål E. Guttormsen, spesialist i ortopedi og rehabilitering, mobil 957 34 904, epost pal.guttormsen@vikenfiber.no
eller
Kari Kvitrud, spesialist i manuell terapi, mobil 911 986 51, epost kkvitrud@gmail.com