Nannestad kommune søker manuellterapeut

Nannestad kommune søker manuellterapeut

Publisert: 18. november 2020

Manuellterapeuthjemmel med 100% driftstilskudd i Nannestad sentrum blir ledig fra 01.05.2021. Nåværende hjemmelsinnehaver har hatt mangeårig veldrevet solopraksis med et stabilt pasientgrunnlag. Praksisen flytter over  i nye lokaler i Teiealleen 9 fra 01.01.2021. Samarbeid med kommunale ressurser ved behov, for å få til gode overganger mellom kommunale tjenester og privat praksis.

Vi søker en manuellterapeut til videreføring av hjemmelen med oppstart fra 01.05.2021. Praksisen skal drives i henhold til relevant helselovgivning og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 samt kommunens planverk for helsetjenesten.

Nåværende åpningstid er mandag-fredag 08:00-15:15, men her vil det være muligheter for fleksibilitet så lenge de 36 timene per uke som driftstilskuddet på 100% tilsvarer blir dekket i gjennomsnitt per måned.

Søknadsfrist: 03.12.2020
Arbeidsgiver: Nannestad kommune
Sted: Nannestad
Stillingstittel: Manuellterapeut med driftstilskudd
Heltid / Deltid:  Heltid
Ansettelsesform: Fast
Stillingsprosent: 100
Webcruiter-ID: 4314575204
Stillinger: 1
Startdato: 03.05.2021

> Søk på hjemmelen via Webrecruiter…

Arbeidsoppgaver 
 • Drive kunnskapsbasert manuellterapi
 • Undersøkelse, vurdering og behandling av pasienter ved instituttet samt ved behov i pasientens hjem
 • Samarbeide med andre deler av den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten
 • Bidra til å videreutvikle fysioterapitjenesten i kommunen
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som fysioterapeut. I tillegg enten eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved norsk universitet eller tilsvarende utdanning, eller godkjenning for bruk av manuellterapitakst A8 og har bestått eksamen i differensialdiagnostikk, laboratorieanalyser og utdanning i radiologi tilsvarende norsk masterutdanning. I begge skal manuellterapeuten i tillegg ha hatt særskilt opplæring i trygdefaglige emner.
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen fysioterapi og manuellterapi.
 • Gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper samt kjennskap til norsk helsevesen
 • Klinisk erfaring og kompetanse innen allmenn fysioterapi
 • Kompetanse til å jobbe med varierte pasientgrupper med tanke på alder og diagnoser
 • Ønskelig med erfaring fra drift av privat praksis
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Gyldig politiattest
Personlige egenskaper
 • Ansvarsbevisst, selvstendig og fleksibel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Faglig engasjert
Vi tilbyr

100% kommunalt driftstilskudd er tilknyttet hjemmelen.
Overdragelse skjer i henhold til sentralt avtaleverk, ASA 4313.