Manuellterapeut / fysioterapeut / enhetsleder søkes til Smertepoliklinikken

Manuellterapeut / fysioterapeut / enhetsleder søkes til Smertepoliklinikken

Akershus universitetssykehus (Ahus) er et lokal- og områdesykehus for cirka 575 000 innbyggere. Hovedoppgavene er pasientbehandling, forskning, undervisning og pasientopplæring. Vi har pasienttilbud innen somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling.

Smertepoliklinikken ved Ahus søker etter manuellterapeut eller fysioterapeut. Stillingen vil være todelt mellom klinikk og som enhetsleder (nivå 5). I funksjonen som enhetsleder vil være stedfortreder for seksjonleder og inngå i seksjonens lederteam.

Søknadsfrist: 5. februar 2023