Autorisert manuellterapeut med driftsavtale

Autorisert manuellterapeut med driftsavtale

Jobbtype: 100% fast driftsavtaleArbeidstid: Dag
Søknadsfrist: 01.03.2024
Tiltredelse: 01.07.2024

Sted: Skiptvet fysikalske institutt, 1. etasje, Storveien 27, 1816 Skiptvet

Søk driftsavtale her...

Skiptvet er en landbruksbygd midt i Østfold med 3800 innbyggere. Helsetjenesten i Skiptvet kommune har totalt fire terapeuter (tre fysioterapeuter og en manuellterapeut) fordelt på to 100% driftstilskudd og to kommunalt ansatte i 100% og 50% stilling.

Begge driftstilskuddene er lokalisert ved Skiptvet fysikalske institutt i Storveien 27 i Meieribyen. Skiptvet fysikalske institutt er et veletablert institutt midt i sentrum med god pasienttilgang. Skiptvet legekontor, med sine tre fastleger, har lokaler i samme bygg. Det er treningssenter i kort gangavstand. Skiptvet fysikalske institutt er et arbeidsfellesskap der begge terapeutene samarbeider om driften. Terapeutene har jevnlig samarbeidsmøter med Skiptvet legekontor og den øvrige fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

Manuellterapeuten har sagt opp sin driftsavtale med virkning fra 30.06.2024. Skiptvet kommune søker derfor etter en ny terapeut til å overta denne driftsavtalen som både er autorisert fysioterapeut og manuellterapeut. Oppstart er 01.07.2024. Ny terapeut skal overta avtroppende sin praksis ved Skiptvet fysikalske institutt. I forbindelse med overtakelsen skal det ikke være opphold i praksisen.

Solopraksis tillates ikke.

Sentrale arbeidsoppgaver

· Undersøkelse, vurdering og behandling av sykdom, skader eller plager knyttet til muskel- og skjelettsystemet.
· Utøve kunnskapsbaserte tiltak.
· Helhetlig biopsykososial tilnærming.
· Individuell pasientoppfølging.
· Ved behov benytte seg av primærkontaktrettighetene.
· Deltakelse i relevante tverrfaglige og administrative samarbeidsmøter.
· Det forventes at man er en aktiv bidragsyter i fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.
· Det forventes at man setter seg inn i og følger relevante lovverk og retningslinjer.

Kvalifikasjoner
· Autorisert manuellterapeut med primærkontaktrettigheter (hvis ingen aktuelle autoriserte manuellterapeuter søker kan driftstilskuddet tildeles en autorisert fysioterapeut med annen relevant kompetanse og erfaring).
· Autorisert fysioterapeut.
· Gode språk- og kommunikasjonsferdigheter både muntlig og skriftlig.
· Gyldig politiattest.

Følgende erfaring vektlegges ved tildeling
· Erfaring fra, og kunnskap om, drift av privat praksis med driftstilskudd og refusjonsrett.
· Bred klinisk erfaring med pasienter.

Følgende personlige egenskaper vektlegges
· Interesse for å holde seg fortløpende faglig oppdatert.
· Positiv, fleksibel og imøtekommende.
· Gode samarbeidsevner og kan bidra til et positivt arbeidsmiljø.
· Personlig egnethet vil bli vektlagt

Tildeling av avtalehjemmel skjer i henhold til ASA 4313. Terapeuten skal drive sin praksis i henhold til Helse- og omsorgstjenesteloven, Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale og annen relevant helselovgivning, samt de til enhver tid vilkår som fremgår av ASA 4313.

Overdragelse av praksis, herunder betaling av goodwill og utstyr til avtroppende, skjer i henhold til ASA 4313.

Skiptvet kommune ønsker at ansatte skal representere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer kvalifiserte personer å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn.

Etter søknadsfristens utløp, vil det bli satt opp en offentlig søkerliste inneholdende navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune for hver søker. Det kan gjøres unntak fra innsyn for opplysninger om en søker dersom vedkommende har vesentlig grunn til det. Opplysninger om en søker kan bli offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge vil søkeren bli varslet om dette.

Søk driftsavtale her...

Referansenummer: 24/152
Søknadsfrist: 01.03.2024
Tiltredelse: 01.07.2024
Arbeidssted: SKIPTVET

Kontaktpersoner:
Gemma Koolen
tlf: +47 69 80 61 00
mob: +47 488 63 744

Hanne Bøhler
tlf: +47 69806100
mob: +47 959 36 573

Martin Lind Gaarden
mob: +47 40525053

Hjemmeside:
www.skiptvet.kommune.no

Adresse:
Sollia 1 1816 Skiptvet

Søk driftsavtale her...