50% hjemmel ledig i Indre Østfold

50% hjemmel ledig i Indre Østfold

Publisert: 6. september 2021

Søk hjemmelen her…

Arbeidsgiver:  Indre Østfold kommune
Stillingstittel: Fysioterapeut
Frist: 17.09.2021
Ansettelsesform: Fast

Om enheten
Enhet rehabilitering, læring og friskliv skal sikre voksne innbyggere over 23 år i Indre Østfold kommune tverrfaglige tjenester av høy faglig kvalitet tilpasset innbyggernes behov. Enheten består av ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleier, kreftkoordinator, frisklivskoordinatorer, Tverrfaglig vurderingsteam og hverdagsrehabilitering. En av våre dyktige privatpraktiserende fysioterapeuter med avtale skal slutte, derfor lyser vi ut hennes 50% hjemmel. Indre Østfold kommune har 22,9 avtalehjemler fordelt på 28 fysioterapeuter. De yter fysioterapi til innbyggere i alle aldre og er en viktig del av kommunens fysioterapitjeneste.

Om stillingen
Det er ledig 50% hjemmel ved Knapstad fysioterapi. Praksisen skal drives i henhold til Helse – og omsorgstjenesteloven, samt annen relevant helselovgivning, og på de vilkår som fremgår av ASA 4313 slik den til enhver tid lyder. Det er pr tiden to hjemler ved instituttet.

Arbeidsoppgaver
Yte en god fysioterapitjeneste basert på kunnskapsbasert praksis. Fysioterapi utført i brukers hjem og nærmiljø må påregnes for å bidra til et udekt behov i kommunens totale fysioterapitjeneste, i henhold til ASA 4313. Virksomheten skal utøves i tett samarbeid med den øvrige kommunale fysio-/ergoterapitjenesten og andre aktuelle samarbeidsaktører til det beste for brukerne.

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent fysioterapeut, med norsk autorisasjon
 • Beherske norsk språk på minimum B2 nivå, skriftlig og muntlig
 • Aktiv tilnærming til behandling innen alle aldersgrupper
 • Bred kompetanse innen allmenn fysioterapi
 • Kompetanse og erfaring innen manuellterapi er ønskelig
 • Erfaring fra gruppetrening
 • Erfaring fra og kompetanse på behandling av barn og unge er ønskelig
 • Kunnskap om og erfaring fra selvstendig næringsdrift, elektronisk kommunikasjon og dokumentasjonsverktøy
 • Faglig oppdatert, må vise til kontinuerlig aktivitet innen faglig utvikling.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og fleksibel
 • Evne til aktiv team-jobbing internt og med andre samarbeidspartnere
 • Det stilles høye forventninger til kandidatenes refleksjon rundt fysioterapeutens rolle og ansvarsområder, samhandling og helhetlig pasientforløp
 • Ved tildeling av avtalehjemmelen skal det legges vekt på den søkeren som etter en samlet vurdering er best skikket. Det vurderes ut fra kvalifikasjonsprinsippet, erfaring, samarbeidsevne og personlig egnethet

Tiltredelse

 • Etter avtale
 • Gyldig politiattest må fremlegges før tiltredelse

Kontaktinformasjon
For spørsmål om stillingen kan du kontakte: Hilde Therese Katralen, konstituert enhetsleder
977 99 976 | hilde.therese.katralen@io.kommune.no

Generelle opplysningerSøknad, CV og vedlegg må sendes elektronisk via lenke på denne siden, “Søk stillingen“.

Ved spørsmål om utfylling av elektronisk søknad kan Jobbnorge kontaktes på tlf.: 75 54 22 20.

Indre Østfold kommune er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke hos oss.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden.

Om arbeidsgiveren
Indre Østfold kommune er en ny sentral kommune i Viken. Med våre 45 000 innbyggere er vi landets 23. største kommune og landets største jordbrukskommune. Våre to byer Askim og Mysen er omkranset av levende tettsteder, rikt idretts- og kulturliv og et næringsliv i stor vekst. Vi har en strategisk beliggenhet med sin nærhet til Oslo og Folloregionen, og sentralt plassert i tidligere Østfold.