Gratis etablering av TrinnVis i april. Spar 2 000 kr.

Gratis etablering av TrinnVis i april. Spar 2 000 kr.

Publisert: 7. april 2021

TrinnVis er et webbasert system som hjelper helsevirksomheter å overholde myndighetenes krav til kvalitetsarbeid. TrinnVis inneholder ferdiglagde forslag til rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter. Og for å forenkle kvalitetsarbeidet gjør TrinnVis de lovpålagte kravene om til enkle og konkrete oppgaver som kan løses over tid. Systemet dekker viktige områder, som rapportering og håndtering av avvik, HMS, GDPR/datasikkerhet, smittevern, ledelse og økonomi.

TrinnVis er også et styringssystem som gjør det enklere å drive en velorganisert virksomhet. Med nyttige verktøy for blant annet bemanning, fordeling av oppgaver, oppfølging av utstyr, internkommunikasjon og gjennomføring av møter, kan administrative oppgaver planlegges og gjennomføres mer effektivt.

TrinnVis samarbeider med de mest sentrale profesjonsforeningene på helseområdet, blant annet Norsk Manuellterapeutforening, Den norske legeforening, Norsk Psykologforening og Norsk Fysioterapeutforbund. Sammen med disse utvikler har TrinnVis utviklet rutiner og retningslinjer som er spesifikke for deres medlemmer.

Les mer om TrinnVis-kampanjen her…