Vil gi eksperthjelp til bedriftene

Regjeringen gir millioner til bedriftene for å få ned sykefraværet.

NRKs nettsider skriver at arbeidsminister Anniken Hauglie mener sykefraværet i Norge er for høyt. Regjeringen bevilger derfor 50 millioner kroner i året på eksperthjelp til bedriftene.

– Man vet at det er mange ulike grunner til at man er sykemeldt, og vi ønsker å se om det å få inn en ekspert utenfra bedriften kan hjelpe til, sier arbeidsminister Anniken Hauglie.

Partene i arbeidslivet og regjeringen har blitt enige om å bevilge 50 millioner kroner årlig fram til 2022 på et tiltak der norske bedrifter kan søke om eksperthjelp for å få langtidssykemeldte tilbake på jobb. Tiltaket er en del av den nye IA-avtalen.

Denne eksperthjelpen kan ifølge arbeidsministeren være alt fra psykologer, ergoterapeuter til eksperter i konflikthåndtering.

– Dersom man skal hente inn en ekspert så skal det være enighet om det mellom arbeidstaker og arbeidsgiver på arbeidsplassen. I fellesskap skal man søke råd og hjelp hos en nøytral tredjepart, sier hun.

Les hele saken her…