Viktige vedtak for klinikker og helsepersonell

By 12. mars 2020Ukategorisert

Viktige vedtak for klinikker og helsepersonell

Helse- og omsorgstjenester skal opprettholdes. Helsepersonell får forbud mot utenlandsreiser.

Helsedirektoratet har i dag med hjemmel i smittevernloven fattet vedtak om møteforbud og stenging av virksomheter, se her…

Slik vi oppfatter orienteringen skal virksomhet innen helse- og omsorgstjenester opprettholdes, og er således unntatt fra pålegget om å stenge. Ordinær pasientbehandling må på denne bakgrunn kunne fortsette som normalt.

Det er fattet vedtak om forbud mot treningssentre. Vi tolker dette slik at trening i grupper og tilbud i treningsrom/treningsavdelinger må opphøre inntil videre.

Vedtaket om forbud mot/stenging av tjenester innen «massasje og kroppspleie» antas å rett seg mot spa, velværetilbud og lignende, og ikke mot fysikalsk behandling.

Det ligger i sakens natur at all reduksjon av kontakt mellom mennesker vil kunne medvirke til begrensning av smittespredning. Det må vurderes av den enkelte om det foreligger grunnlag for å begrense virksomheten også innenfor det som inntil videre er tillatt.

Oppdatering vil bli gitt løpende basert på vår dialog med myndighetene.


For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i helseberedskapsloven også gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.

Vedtaket gjelder fra i dag 12. mars og foreløpig ut april 2020.

Helsepersonell som omfattes av forbudet mot utenlandsreiser
Forbudet omfatter helsepersonell i hele landet som jobber med pasientbehandling i spesialisthelsetjenesten og i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, inkludert fastleger og andre som i henhold til avtale tilbyr helse- og omsorgstjenester til befolkningen.

Innenlandsreiser
Helsedirektoratet fraråder videre helsepersonell å foreta unødige innlandsreiser med kollektivtransport, som tog, buss og fly. Slike reiser bør begrenses til det som er helt nødvendig.

Også reiser innenlands med kollektive transportmidler kan medføre økt smittespredning. Begrensning i reisevirksomhet vil bidra til å sikrer at helsepersonellet er tilgjengelig, og at smitte blant helsepersonell unngås i størst mulig grad.

Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt
Helsedirektoratet opplyser at kostnader knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap.

Les hele vedtaket her…