Veileder for fysikalsk medisin og rehabilitering

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering har utarbeidet en faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Hovedmålgruppen for veilederen er leger i spesialistutdanning, men spesialister, allmennleger samt interesserte studenter og andre faggrupper som arbeider i fagområdet kan også nytte av innholdet.

Medlem av foreningens kvalitetsutvalg Nils Gunnar Juel er faglig redaktør for veilederen.

Fysikalsk medisin og rehabilitering er et stort felt og det arbeides kontinuerlig med prosessforbedring og forskning i fagområdet. Veilederen oppdateres derfor med jamne mellomrom.

Veilederen har følgende hovedkapittel-inndelinger:

Lenke
Faglig veileder for spesialistutdanningen i fysikalsk medisin og rehabilitering