Vanligst med artrose i flere ledd

Ny norsk studie viser at en tredjedel av de som har artrose har det i flere leddområder samtidig. Disse har også betydelig mer smerter og dårligere fysisk funksjon.

Studien har vært ledet av Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR). Leder av NKRR, Kåre Birger Hagen, forteller at det har vært lite forskning på i hvilken grad artrose opptrer i ett eller flere leddområder og hvilke helsemessige konsekvenser utbredelse av artrose har.

– Vi har undersøkt fordelingen av hånd-, kne- og hofteartrose i befolkningen. Vi inviterte personer som rapporterte at de hadde artrose i en befolkningsundersøkelse i Ullensaker til en klinisk undersøkelse på Diakonhjemmet Sykehus. Basert på anerkjente kliniske diagnosekriterier ble til sammen 606 personer klassifisert på følgende måte:

128 (21,1%) hadde ingen klinisk artrose

154 (25,4%) hadde kun håndartrose

136 (22,4%) hadde artrose i enten hofte eller kne

188 (31%) hadde artrose i minst to leddområder (utbredt artrose)

Dårligere helserelatert livskvalitet

Blant de som hadde artrose i minst to leddområder fant forskerne at kombinasjonen av hofte- og håndartrose var mest vanlig. Når de sammenlignet helserelatert livskvalitet mellom de fire gruppene fant de at personene som hadde hofte- eller kneartrose og utbredt artrose skåret vesentlig dårligere på de fleste områder, som smerter, fysisk funksjon, generelle helsetilstand, utmattelse og sosial fungering enn de to andre gruppene. De som hadde utbredt artrose hadde vesentlig mer smerter og dårligere fysisk funksjon enn de som «bare» hadde artrose i enten kne- eller hofteleddet.

– Vi prøvde også å identifisere hvilke andre karakteristikker som skiller de fire gruppene, og fant at de som hadde utbredt artrose var eldre, hadde høyere kroppsvekt, mer artrose i den nære familien og at de i større utstrekning hadde vært utsatt for skader og traumer i de affiserte leddområdene. De fleste behandlingsprogrammer og forskningsprosjekter har fokus på ett leddområde, men omfanget og konsekvensene av utbredt artrose tilsier at denne gruppen bør få større oppmerksomhet både når det gjelder behandling og forskning, sier Hagen.

Kilde: NKKR/Nyheter

Studien finner du her …