Stabilt salg av smertestillende medikamenter

Legemiddelsalget utenom apotek i første halvår 2018 er på samme nivå som i første halvår året før. Reseptfritt salg av paracetamol økte med to prosent, mens reseptfritt salg av ibuprofen ble redusert med fem prosent.

Muskelskjelettpasienter bruker ofte legemidler som inneholder virkestoffene paracetamol og ibuprofen for å dempe smerter. Folkhelseinstituttet skriver at legemiddelsalget utenom apotek i første halvår 2018 er på samme nivå som i første halvår året før. Reseptfritt salg av paracetamol økte med to prosent, mens reseptfritt salg av ibuprofen ble redusert med fem prosent.

Paracetamol

Salg av reseptfrie pakninger av paracetamol målt i doser (definerte døgndoser, DDD) økte med to prosent de første seks månedene i 2018 sammenlignet med samme periode i 2017. Totalt ble det solgt 4,7 millioner pakninger. Dette tilsvarer i underkant av én reseptfri pakning (20 tabletter) per innbygger i de første seks månedene i 2018. Vel halvparten (55 prosent) ble solgt i dagligvarehandelen.

Salget av reseptbelagte pakninger fortsetter å øke, og totalt salg av paracetamol (reseptpliktig og reseptfritt) økte i med seks prosent i første halvår 2018. Reseptfrie pakninger utgjorde en andel på 35 prosent i første halvår 2018. Reseptfrie pakninger har over tid hatt en gradvis synkende andel av totalsalget av paracetamol.

Ibuprofen

Salget av reseptfrie pakninger av ibuprofen gikk ned med fem prosent i første halvår 2018 sammenlignet med samme periode i fjor. Andelen i dagligvare var på 38 prosent. Denne andelen har vært stabil over flere år .

Totalt salg av ibuprofen (reseptpliktig og reseptfritt) gikk ned med fire prosent i første halvår 2018. Reseptfrie pakninger utgjorde 54 prosent av totalt salg. Denne andelen har vært relativt uforandret over tid.

Se hele artikkelen på Folkhelseinstituttets sider…