Refser gigantisk IT-prosjekt

Direktoratet for e-helse planlegger et av norgeshistoriens største IT-prosjekt. Flere aktører i Helse-Norge reagerer på planene.

I fjor anbefalte Direktoratet for e-helse et konsept for hvordan en felles kommunal pasientjournal og «løsninger for helhetlig samhandling» skal utføres.

Kostnadsrammen for prosjektet er på minst 11 milliarder kroner. Dagens Medisin skriver nå at DIPS, som er Norges største leverandør av systemer for e-helse, ikke vil levere anbud i denne konkurransen dersom konseptet, omtalt som K7, og Akson, blir slik det er foreslått.

I et innspill sendt til direktoratet er selskapet tydelig på hva det mener om planene: Én felles journalløsning for kommunehelsetjenesten vil forsinke og vanskeliggjøre jobben med å få god samhandling.

Kjartan Olafsson i Legeforeningens IT-utvalg deler DIPS’ syn på at planene om en kommunal journal ikke kan gjennomføres slik det er skissert. Han frykter at en stor felles løsning ikke vil gi hver gruppe av fagpersoner verktøy som passer for deres arbeidshverdag. De ulike faggruppene trenger forskjellige verktøy og fleksibilitet til å endre. Det får vi med et økosystem av løsninger som kan snakke sammen. – Vi tror ikke at det finnes én løsning som passer for alle, sier han til Dagens Medisin.

Også EPJ-leverandørene er kritiske. I en felles henvendelse fra journalleverandørene, uttrykkes det sterk bekymring for Direktoratet for e-helses valg av konsept for nasjonal kommunal journal.

Les artikler i Dagens Medisin her… ,  her… og her…