ProMed endrer betingelser

ProMed lover bedre forhold sine kunder.

I brev fra ProMed til profesjonsorganisasjonene skriver den nye administrerende direktøren i PasientSky at:

  • ProMed fortsetter som lokal løsning i hele 2019
  • ProMed Cloud anbefales som en god overgangsløsning for kundene
  • Vi vil oppgradere vår kundesupport
  • En optimalisering av våre interne rutiner skal sikre at informasjon til kundene alltid er proaktiv, transparent og utførlig
  • Oppsigelsesfristen for ProMed 1. oktober fjernes, og ProMed Cloud-kundene har fremover kun 1 måneds binding (inneværende måned + 30 dager)
  • Vi vil nå etterfølgende informere våre kunder i et nyhetsbrev om hvilke endringer som kommer.

– Dette er gledelig. ProMed har i sommer forårsaket store problemer for næringsvirksomheten til mange medlemmer. Servicekontoret har bistått disse og vil fortsatt følge opp eventuelt uløste saker, sier informasjonsmedarbeider Espen Mathisen i Manuellterapeutenes Servicekontor.

Svar fra ProMed/Programvareforlaget