Primærkontaktkurs åpent for påmelding

Kurs i Oslo, 7.-8. desember 2018.

7.-8. desember arrangerer NMF igjen kurset «Direkte tilgang – update» i Oslo. Målet med kurset er å gjøre manuellterapeuter og fysioterapeuter bedre faglig rustet til å undersøke og diagnostisere pasienter som kommer til behandling uten henvisning/medisinsk diagnose.

Er du komfortabel med å ta imot pasienter uten henvisning? Benytt anledningen til å bli trygg i din nye yrkesrolle! Kursholderne er erfarne leger, manuellterapeuter, fysioterapeuter m.m.

Temaer som vil bli berørt på kurset:

  • Direkte tilgang: Lover, rettigheter og plikter
  • Røde og gule flagg i førstelinjetjenesten
  • Blålysbehandling – når kan hjelpen ikke vente?
  • Undersøkelse og behandling av barn og eldre
  • Trygdemedisin og sykemeldingsarbeid
  • Smerter i cervical-, thorakal- og lumbalcolumna
  • Migrene og hodepine
  • Cervical arteriedisseksjon (CAD)
  • Radiologi: Indikasjon, tilleggsnytte og strålehygiene
  • Hudforandringer og føflekkerKuler, klumper og sarkomer

Les mer om kurset og meld deg på her…

Husk at du kan søke om reisestipend fra Fond til etter- og videreutdanning. Maksimalt tilskudd til reiseutgifter er kr 10 000. Søknaden må sendes etter avsluttet reise, og senest 3 måneder etter at tiltaket er avsluttet. Utlysning og søknadsskjema finner du i søknadsportalen, under “Reisestipend”.