Operasjon for nakkeprolaps

Årlig opereres 1.200 av de med mest smerter for nakkeprolaps. 85 prosent av pasientene opplever bedring. 65 prosent sier de blir helt bra eller betydelig bedre.

– I over 80 prosent av operasjonene gjøres det et lite snitt på halsen like over kragebenet. Da får en vanligvis god tilgang til prolaps og benet påleiring som klemmer på nerven, sier Sasha Gulati, overlege og professor i nevrokirurgi ved St. Olavs hospital og NTNU til VG (saken ligger bak betalingsmur).

De fleste er raskt på bena og i aktivitet bare noen timer etter operasjonen. Resultatene av nakkekirurgi følges tett av Norsk kvalitetsregister for rygg- og nakkekirurgi, og resultatene er gode.

– Etter en slik operasjon er det jo pasientens opplevde nytte som er viktig. I overkant av 85 prosent angir bedring etter ett år, mens rundt 65 prosent oppgir at de blir helt bra eller betydelig bedre etter operasjonen, sier Gulati.

Ikke alle skal opereres
Selv om resultatene etter operasjon anses som gode, understreker han at det totalt sett er få som har behov for operasjon. Omfanget av prolaps arter seg ulikt fra person til person.

– Hvordan smertene arter seg er veldig individuelt. De mest heldige merker ikke at de har prolaps, men i rundt 4.000 av tilfellene årlig her i landet fører nakkeprolaps til nerveavklemming, altså cervikal radikulopati, og det merkes godt.

I fjor registrerte NAV 21.922 tilfeller av nakkeprolaps, og disse skadene førte alene til 429.279 tapte dagsverk i 2020. Antallet har vært omtrent uforandret de siste fem årene.