Nytt nummer av Muskel&Skjelett

Muskel&Skjelett nr. 3/2020 er sendt ut til medlemmer og abonnenter.

Fra innholdet:

  • E-læringsportal åpnet
  • Manuellterapistudenter i nytt bygg
  • Videotakster forlenges
  • Korsryggsmerter – tid for å endre praksis
  • Evidensbasert praksis er mer enn RCT
  • Forskning fra internasjonale tidsskrifter
  • Fagkronikker

Tidsskriftet Muskel&Skjelett bringer nyheter og fagstoff for muskel- og skjelettbehandlere. Ikke abonnent? Bestill hos info@manuellterapi.no.  Fire utgivelser, 250 kr/året.