Nytt nummer av Muskel&Skjelett

Nummer 3/2023 av tidsskriftet Muskel&Skjelett er sendt ut til medlemmer og abonnenter.

Av innholdet:

  • Oppgavedeling gir bedre pasientbehandling
  • Økonomiske gevinster ved raskere og mer målrettet behandling. Helseøkonomisk analyse.
  • «Finn manuellterapeut»-oversikten registrerer manuellterapeuters spesialkompetanse
  • Behold fullmakter og takstrettigheter – søk autorisasjon som manuellterapeut
  • Send bidrag til Muskel&Skjelett-prisen 2023
  • Kommentar til takstoppgjøret
  • Manuellterapeutstudent vant internasjonal scenekunstmedisin-pris
  • Forskningsnytt fra internasjonale journaler

Abonnere? Send en e-post til tidsskrift@manuellterapi.net (400 kr/året).
Manuellterapi- og fysioterapistudenter kan få bladet gratis tilsendt, se her…