Ny utgave av Muskel&Skjelett

Tidsskriftet Muskel&Skjelett er nå sendt ut til medlemmene.

Fra innholdet

  • Ny oversiktsartikkel om effekt av manipulasjon ved langvarige ryggsmerter
  • Arbeidet med å styrke utdanningen
  • Freddy Kaltenborn er død
  • Muskel&Skjelett Pris, Student pris og prisen Årets Manuellterapeut delt ut på seminaret
  • Klinikerens hjørne med Audun S. Lorentsen
  • The effect of manual therapy and stabilizing exercises on forward head and roundet shoulder postures

Ikke-medlemmer kan abonnere på bladet. Det koster 175 kr/året (fire utgivelser). Kontakt info@manuellterapi.no

Tidligere utgaver av bladet, se her…