– Ny operasjonsmetode ikke bedre

Standardbehandling ved avklemming av nerver i nakken er like bra som en ny, dyr metode.

Lege og forsker Jarle Sundseth har gjort funn som tyder på at en nyere og dyrere operasjonsmetode ikke er bedre enn dagens kirurgiske standardbehandling ved prolaps og avklemming av nerver i nakken.

Avklemming av nerver mellom to nakkevirvler kan medføre store smerter og funksjonstap for pasienten. Når ikke-kirurgisk behandling ikke gir tilfredsstillende bedring, er det grunnlag for operasjon. Standardbehandling er avlastning av nerven som er i klem ved å fjerne mellomvirvelskiven og erstatte denne med et såkalt «bur». Dette fører til forbening og avstivning mellom de to virvlene. Avstivningen kan imidlertid gi økt belastning på mellomvirvelskiven over og under, og dermed økt risiko for ny nerverotavklemming. For å forhindre dette, ble proteser utviklet. Protesen skulle ivareta den normale bevegelsen mellom to virvler og forhindre økt belastning. Interessen for den nye, betydelig dyrere operasjonsmetoden har økt markant de senere årene.

Rundt 25 prosent av pasientene med avklemming, eller 600-700 pasienter hvert år, trenger operasjon.

– Amerikanske studier viste at den nye metoden ga bedre resultater for pasientene enn den gamle. Men vi ønsket å gjøre en egen, norsk studie, sier Sundseth.

136 pasienter ble inkludert fra 2008 til 2013. Halvparten fikk den nye protesen og halvparten fikk standardbehandling.

– To år etter operasjon ser vi at den nye protesen ikke fungerer bedre for pasientene enn standardimplantatet, sier Sundseth til Dagens Medisin.

På bakgrunn av toårsresultatene, slutter nå de norske sykehusene å tilby protesen.

– Hvorfor viser amerikanske studier bedre resultater?

– Det er vanskelig å si, men studiene er tungt sponset av industrien, og man kan jo tenke seg en viss effekt av det, sier Sundseth til avisen.

Les mer