Nevner ikke muskel- og skjelett

Psykisk helse og rus er helseministerens prioriterte områder. Muskel- og skjelettsykdommer nevnes knapt i sentrale styringsdokumenter.

Målt i utbredelse og kostnader er muskel- og skjelettsykdommer Norges største helseproblem. Sykdomsgruppen er den viktigste årsaken til sykefravær og nye uførepensjoneringer. Muskel- og skjelettsykdommer koster samfunnet hele 73 milliarder kroner i året.

Likevel – en gjennomgang av sentrale styringsdokumenter viser at muskel og skjelett ikke er det området regjeringen er mest opptatt av. Faktisk nevnte helseminister Bent Høie ikke ordene «muskel» eller «skjelett» en eneste gang under sin Sykehustale nylig. Denne årlige talen er ministerens styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrige spesialisthelsetjenester.  I talen ble for øvrig psykisk helse nevnt 33 ganger og rus 20 ganger. Somatisk helse ble nevnt 2 ganger.

I Jeløy-erklæringen er muskel- og skjelett nevnt én gang, i forbindelse med at det skal innføres «pakkeforløp» på ulike områder. Somatisk helse nevnes ikke, mens psykisk helse nevnes 22 og rus 44 ganger.

Lenker