Mindre hodepine jo eldre man blir

Hodepine blir mindre hyppig jo eldre man blir, ifølge NTNU-forsker.

Hodepine er et stort samfunnsproblem. Det fører til nedsatt livskvalitet og tap av arbeidskraft, og er en svært utbredt lidelse som særlig rammer kvinner i de mest yrkesaktive årene av livet.

Men det finnes håp, ifølge NTNUs nettavis Gemini.no.

Mattias Linde, professor i nevromedisin ved NTNU brukte data fra HUNT hvor 51 383 personer hadde svart på spørsmål om hodepine. Kurvene han fikk frem var helt tydelige.

Hodepine i alle typer kategorier stiger fra man er rundt 20 år og frem til man er 39 år. Plagene er størst mellom 30-39 år. Når førtiårene slår inn, faller plagene med hodepine jevnt og trutt ettersom årene går. Når man er 80 år er det forholdsvis få som har vondt i hodet lenger.  Dette gjelder for både kvinner og menn.

Lenke
Les hele saken på Gemini.no.