Ledige plasser på ultralydkurs 29.-30. oktober

På grunn av avmeldinger er det nå noen få ledige plasser på ultralydkurs, trinn 1, i oktober.

Kurset er for manuellterapeuter, leger, fysioterapeuter og annet kvalifisert helsepersonell med interesse for og nytte av ultralyddiagnostikk. Det er godkjent som tellende i Norsk Manuellterapeutforenings spesialistordning. Det er videre godkjent i følgende spesialiteter i Den norske legeforening: Fysikalsk medisin og rehabilitering (18 timer), Ortopedisk kirurgi (18 timer), Allmennmedisin (18 timer).

Du kan lese mer om kurset og melde deg på her…  

På grunn av stor etterspørsel har Manuellterapeutenes Servicekontor satt opp et ekstra kurs «Diagnostisk ultralyd – muskelskjelett, trinn 1»  26.-27. november. Her er det også flere ledige plasser.  For mer informasjon og påmelding til ekstrakurset, se her…