Kvinner har mest arbeidslivsplager

Kvinner har en høyere forekomst av arbeidsrelaterte plager enn menn.

For årene 2007, 2013 og 2020 var andelen personer i yrkesaktiv alder med arbeidsrelaterte plager henholdsvis 12,9, 13,9 og 13,3 prosent blant kvinner og 10,2, 9,7 og 9,5 prosent blant menn . Fordelingen av ulike typer plager var forholdsvis lik blant kvinner og menn, med muskel- og skjelettplager som hovedproblem for to av tre personer og psykiske plager som hovedproblem for én av fem.

Det viser en ny rapport fra Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI.

Blant sysselsatte var forekomsten av arbeidsrelaterte plager høyere enn gjennomsnittet i nærings- og yrkesgrupper innen helse- og omsorgssektoren, blant sysselsatte i barnehage/SFO, blant frisører/kosmetologer, og operatører innen næringsmiddelindustrien. Dagtidsarbeid og en arbeidstid per uke på 33,6 til 40 timer var forbundet med lavere forekomst av arbeidsrelaterte plager enn henholdsvis turnusarbeid og det å jobbe lengre eller kortere arbeidsuker.

Blant personer med arbeidsrelaterte helseproblemer utgjør smerter i nakke, skulder, arm eller hender, hudproblemer og hodepine eller øyebelastning enn større andel av plagene blant kvinner enn hva de gjør blant menn, mens ryggplager, pusteproblemer eller lungesykdom, utmattelse, nedsatt hørsel eller øresus og hjerte- og karsykdom utgjør en større andel av plagene blant menn.

Prosentandel av de sysselsatte som oppgir at de har opplevd en arbeidsrelatert helseplage, etter yrkene med høyest andel.

Kilde
Fakta om arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer, STAMI, 2023