Kurs i trygdefaglige emner

Universitetet i Oslo arrangerer nytt kurs i trygdefaglige emner 26.-28. oktober.

Kurset er obligatorisk for kiropraktorer og manuellterapeuter for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten).

Kurset er gratis for turnuskiropraktorer og manuellterapeuter, og inkluderer studiemateriale.

Trygdefaglig kurs for manuellterapeuter og kiropraktorer arrangeres to ganger i året. Kurset gjennomføres som et nettbasert kurs (digitalt).

Les mer på UiOs nettsider…