Hvorfor er det høyt sykefravær i hjemmetjenesten?

Muskelskjelettlidelser og psykisk utmattelse er de viktigste grunnene til at ansatte i hjemmetjenesten og på sykehjemmene er sykmeldt.

Det høyeste sykefraværet i Norge finner vi blant kvinner i typiske kvinnedominerte yrker innenfor helse- og sosialtjenester. Statens arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, er nå i gang med et omfattende prosjekt i hjemmetjenesten for å finne faktorene som kan forklare det høye sykefraværet.

Blant ansatte i hjemmetjenesten er sykefraværet nær dobbelt så høyt sammenlignet med den generelle yrkesbefolkningen. Sykefravær over 16 dager er på 7,7 prosent for ansatte her.

Én av to sykemeldte i hjemmetjenesten oppgir at sykefraværet skyldes helseproblemer som helt eller delvis er forårsaket av jobben, viser nasjonale tall fra STAMI.

− Formålet med dette forskningsprosjektet er å få kunnskap om faktorer i arbeidsmiljøet som kan bidra til å forklare risikoen for sykefravær blant ansatte i hjemmetjenesten, forteller forsker Håkon A. Johannessen, som leder prosjektet til STAMIs nettsted.

Han forteller at ansatte i hjemmetjenesten er en av yrkesgruppene som sliter mest med psykisk utmattelse etter jobb. Sammen med sykehjemsansatte ligger de høyt på statistikken over muskelskjelettplager og søvnvansker.

For å finne ut hvorfor det er slik, er STAMI i gang med et forskningsprosjekt for å avdekke risiko for sykefravær i hjemmetjenesten. Forskerne i prosjektet har kartlagt nær to tusen ansatte i hjemmetjenesten og analysert datamaterialet.

Den 7. juni 2023 inviterer STAMI til halvdagsseminar om arbeidsmiljøets betydning for sykefraværet i hjemmetjenesten. Både fysisk og digital deltakelse er mulig.

Les hele saken og meld deg på STAMI-seminaret her…