Helsetilsynet: – Helseplattformen øker risiko

Helsetilsynet mener at løsningen som skulle gi lavere pasientrisiko, har ført til det motsatte: Risikoen for pasientene er blitt høyere.

Ifølge Aftenposten.no sendte Helsetilsynet i sommer en ny vurdering om situasjonen til St. Olavs hospital og Helse Midt-Norge. Her kommer det fram at tilsynet vurderer «at den totale endringsprosessen i Midt-Norge i forbindelse med innføringen av Helseplattformen fortsatt innebærer økt risiko for pasientene.»

Helsetilsynet varsler at de vil følge innføringen videre, og at de vil kalle inn de involverte til et statusmøte i september/oktober. Prosjektets totalkostnad er nå anslått til 6,4 milliarder kroner, men det er fortsatt stor usikkerhet om det endelige beløpet.

I august ble det lagt frem en ekstern evalueringsrapport om innføringen av Helseplattformen. Her går det fram at det «på ingen måte er kontroll på hva dette vil koste til slutt».

Helseplattformen er en ny felles pasientjournal og et pasientadministrativt system fra det amerikanske selskapet Epic Systems. Det ble kjøpt inn til tross for advarsler og dårlige erfaringer fra naboland. Dips, den norske journalteknologien som brukes på andre norske sykehus, ble satt på sidelinjen tidlig i prosessen. Det amerikanske systemet skal være felles for spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten i kommunene i Midt-Norge. Trondheim kommune innførte systemet i innen helse og velferd i mai 2022. I alt ti kommuner i Midt-Norge har tatt i bruk Helseplattformen, og 16 kommuner har signert en økonomisk forpliktende tjenesteavtale. Ifølge den eksterne evalueringsrapporten er utrullingen blant fastleger pauset på grunn av kvalitetsutfordringer. St. Olavs hospital tok i bruk Helseplattformen i november 2022.

Bildet øverst i saken er fra natt til 12. november 2022 da St. Olavs hospital gikk live med Helseplattformen. Foto: Geir Otto Johansen/Flickr

Lenker