Generalforsamling i Servicekontoret

Det avholdes generalforsamling i Foreningen Manuellterapeutenes Servicekontor torsdag 14. mars 2024.

Generalforsamlingen er foreningens høyeste organ og avholdes i forbindelse med kollegasamlingen og Kvinnehelseseminaret 14.-16. mars 2024.

Tidspunkt for generalforsamlingen er torsdag 14. mars kl. 17.45. Sted:  Thon Conference Universitetsgaten 26, Oslo.

I hht. vedtektene skal følgende saker behandles:

– valg av ordstyrer/referent
– beretninger
– årsregnskap
– serviceavgift
– budsjett
– valg av styre med vararepresentanter
– valg av valgkomité
– valg av revisor og godtgjøring til revisor
– evt. godtgjøring til styreleder og styremedlemmer
– andre saker som er nevnt i innkallingen

Frist for innsending av saker (info@manuellterapi.no): 5. februar 2024