Farmakologi for manuellterapeuter

På grunn av fulltegnet kurs i farmakologi 7. september arrangeres kurset på ny 17.januar!

Kurset er for manuellterapeuter som ønsker å lære mer om medikamenter, deres virkningsmekanismer og hvilke implikasjoner medikamentbruk kan ha på ikke-medikamentelle behandlingstiltak. Kurset er i tillegg svært relevant for manuellterapeuter som benytter injeksjoner i sin kliniske praksis.

Temaer på kurset:

  • Farmakodynamikk og farmakokinetikk
  • Interaksjoner og bivirkninger
  • Bruk av Felleskatalogen
  • Farmaka ved hjerte-, blod- og karsykdommer
  • Medikamenter som benyttes i kreftbehandling
  • DMARDs
  • NSAIDs og steroide antiinflammatoriske medikamenter
  • Analgetika
  • Psykofarmaka
  • Farmakologi og injeksjonsbehandling

Foreleser er lege Yury Kiselev. Han arbeider som førsteamanuensis ved farmasiutdanningen ved OsloMET, hvor han blant annet forsker på legemidler og pasientsikkerhet.

Mer informasjon og påmelding til kurset, se her…