Rapporterer om positiv effekt

Første studie som beskriver manuellterapi for spedbarn med dysfunksjon i øvre cervikal, er publisert.

Manuellterapeuter i Nederland behandler spedbarn med dysfunksjon i øvre cervikal (upper cervical dysfunksjon, UCD) med forsiktige mobiliseringsteknikker. I studien rapporterer nederlandske foreldre og behandlere at de største positive endringene kommer tidlig i behandlingsforløpet, etter cirka to behandlingsesjoner. Ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert.

Studiematerialet omfatter 307 spedbarn og deres foreldre, samt 42 manuellterapeuter. De fleste foreldrene kontaktet helsetjenesten på grunn av at barna hadde tvangsstilling/favorittside, rastløshet og unormal hodestilling. Etter undersøkelse ble 295 av barna diagnostisert med UCD. Etter behandling med mobiliseringsteknikker, rapporterte manuellterapeutene om bedre bevegelse i øvre cervikal. Alle foreldrene rapporterte om positive behandlingseffekter.

Det er manuellterapeut Eric Saedt fra Nederland som er hovedforfatter av studien «Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction», publisert i Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics.  Han har vært hyppig brukt som kursleder og foredragsholder for norske manuellterapeuter. De samme behandlingsteknikkene som beskrives i studien, benyttes her til lands. Resultatene har derfor stor overføringsverdi.

Saedt et als studie er en prospektiv kohortestudie.  Formålet med studien var ikke å sammenligne effekten av manuellterapi mot andre behandlingsformer, placebo og naturlig forløp. Til det trengs det ytterligere forskning hvor studiene har randomisert design og kontrollgrupper.

Lenke
Eric R.I.C. Saedt m. fl.: Common Manual Therapy Practices in the Netherlands for Infants With Upper Cervical Dysfunction: A Prospective Cohort Study https://doi.org/10.1016/j.jmpt.2017.08.003