Dyrere helsetjenester i 2020

Statsbudsjettet: Regjeringen øker egenandelene på helsetjenester.

Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett i dag. Her går det fram at egenandelene for manuellterapi-, fysioterapi-, lege-, psykologtjenester, poliklinisk helsehjelp, lab/røntgen, opphold ved opptreningsinstitusjoner, behandlingsreiser til utlandet, samt pasientreiser foreslås økt med 6,85 pst. i gjennomsnitt.

Egenandelen for pasientreiser, opphold ved opptreningsinstitusjoner og behandlingsreiser til utlandet økes fra 1. januar 2020. Øvrige egenandeler under Egenandelstak-ordningene økes fra 1. juli 2020.

Les mer om statsbudsjettet på helse- og omsorgssektoren her…