Brudd i takstforhandlingene

Manuellterapeut- og fysioterapeutorganisasjonene brøt forhandlingene med staten om takster og driftstilskudd.

Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund valgte å bryte takstforhandlingene med staten/KS i går. Forhandlingene var ikke reelle, men diktat fra statens/KS’ side, heter det i en felles pressemelding fra organisasjonene.

– Det er bedre å bryte forhandlingene enn å bli brukt som alibi for å ha støttet et resultat vi ikke har fått forhandle på, og som vi ikke mener er godt nok, sier forbundsleder i NFF Gerty Lund (midten på bildet), NMF-leder Peter Chr. Lehne (t.h) og PFFs generalsekretær Henning Jensen (t.v på bildet).

Hovedårsaken til at fysioterapeutene og manuellterapeutene gikk til brudd var at SSBs inntekts- og kostnadsundersøkelse for gruppene har påvist en lavere inntektsvekst for perioden 2014-2018 enn det som har vært skriftlig avtalt mellom staten, KS og organisasjonene. Staten er ikke villig til å kompensere for tapt inntektsvekst.

– Dette er alvorlig og bidrar til forringelse av en kommunal helsetjeneste, sier de tre lederne.

Fysioterapeuter og manuellterapeuter måtte på grunn av koronasituasjonen stenge instituttene sine i midten av mars. 6 uker nedstenging gikk ut over mange pasienter som nå har fått dårligere funksjon se blant annet her.

Etter at instituttene igjen kunne åpne, har terapeutene jobbet langt utover normal arbeidstid for å forsøke å hjelpe pasientene til å hente inn igjen tapt funksjon og forhindre ytterligere funksjonsreduksjon. Akutt syke pasienter har gått glipp av behandling de skulle ha hatt, som for eksempel behandling av nyoperert skulder.

Fordi avtaleterapeutene er en del av den offentlige helsetjenesten, mener organisasjonene det er urimelig at det økonomiske tapet terapeutene er påført som en følge av koronapandemien, skal dekkes av dem alene. Her handler det ikke om å beskytte selvstendig næringsvirksomhet, det handler om å opprettholde en offentlig kommunal bærekraftig og levedyktig helsetjeneste. En redusert tjeneste har vist seg å ramme pasientene hardt.

Organisasjonene krevde å få kompensasjonsordning for pålagt karantene og smittevern, men ble avvist også på dette.

Vedlegg: Felles skriv fra NMF, NFF og PFF til staten/KS