Behandling av skuldersmerter

By 7. november 2018Ukategorisert

Behandling av skuldersmerter

Pasienter med subakromialt smertesyndrom bør som hovedregel ikke tilbys operasjon.

Det er legetidsskriftets nettutgave som presenterer en ny finsk studie. 210 pasienter med subakromialt smertesyndrom i skulderen ble randomisert til enten artroskopisk subakromial dekompresjon, artroskopi uten kirurgi (narrekirurgi) eller treningsopplegg i regi av fysioterapeut. Pasientene var 35–65 år, hadde hatt smerter i minst tre måneder og intakte rotatormansjettsener verifisert med MR.

Etter to år hadde alle gruppene mindre skuldersmerte i hvile og aktivitet. Det var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell i skuldersmerter eller -funksjon mellom gruppene som fikk kirurgi og narrekirurgi. Gruppen som fikk kirurgi hadde en liten statistisk signifikant bedring av VAS-skår sammenlignet med treningsgruppen, men forskjellen ble bedømt til ikke å være klinisk relevant.

Overlege i ortopedi ved St. Olavs hospital Bernd Günter Wünsche sier til tidsskriftet at dette er en viktig studie, særlig siden inklusjonskriteriene var så strenge.

– Kun pasienter man forventet ville ha god nytte av kirurgi, ble inkludert. Pasienter med skader i rotatormansjetten, instabiliteter, artrose i akromioklavikulær- eller glenohumeralledd og smerter utstrålende fra nakken ble ekskludert.

Studiens funn er sammenfallende med en annen fersk studie som nylig også er omtalt i legetidsskriftet.