Behandling av skuldersmerter

Pasienter med subakromialt smertesyndrom bør som hovedregel ikke tilbys operasjon.

Det er legetidsskriftets nettutgave som presenterer en ny finsk studie. 210 pasienter med subakromialt smertesyndrom i skulderen ble randomisert til enten artroskopisk subakromial dekompresjon, artroskopi uten kirurgi (narrekirurgi) eller treningsopplegg i regi av fysioterapeut. Pasientene var 35–65 år, hadde hatt smerter i minst tre måneder og intakte rotatormansjettsener verifisert med MR.

Etter to år hadde alle gruppene mindre skuldersmerte i hvile og aktivitet. Det var imidlertid ingen statistisk signifikant forskjell i skuldersmerter eller -funksjon mellom gruppene som fikk kirurgi og narrekirurgi. Gruppen som fikk kirurgi hadde en liten statistisk signifikant bedring av VAS-skår sammenlignet med treningsgruppen, men forskjellen ble bedømt til ikke å være klinisk relevant.

Overlege i ortopedi ved St. Olavs hospital Bernd Günter Wünsche sier til tidsskriftet at dette er en viktig studie, særlig siden inklusjonskriteriene var så strenge.

– Kun pasienter man forventet ville ha god nytte av kirurgi, ble inkludert. Pasienter med skader i rotatormansjetten, instabiliteter, artrose i akromioklavikulær- eller glenohumeralledd og smerter utstrålende fra nakken ble ekskludert.

Studiens funn er sammenfallende med en annen fersk studie som nylig også er omtalt i legetidsskriftet.