Autorisasjon til osteopater og naprapater

FrP og regjeringspartiene enige i budsjettforlik.

Regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre inngikk i går en budsjettavtale for 2021 med Fremskrittspartiet. Ett av punktene i avtalen lyder:

Stortinget ber regjeringen gi offentlig autorisasjon til naprapater og osteopater, samt ta en ny vurdering av om akupunktører skal autoriseres som helsepersonell. Inntil vurderingen av akupunktører er fullført skal momsunntak videreføres.

Stortingsflertallet følger dermed ikke Helsedirektoratets anbefaling om ikke å gi disse gruppene autorisasjon. Naprapater og osteopater behandler muskel- og skjelettpasienter, men er utenfor den offentlige helsetjenesten.

Åshild Bruun-Gundersen, helsepolitisk talsperson i FrP sier i en pressemelding at naprapati og osteopati aldri har vært alternativ medisin, men helt ordinær helsebehandling for muskel- og skjelettlidelser på linje med fysioterapi og kiropraktikk.

– Hvert år bidrar disse yrkesgruppene til å redusere sykefravær og gi bedre livskvalitet for tusenvis av nordmenn. Disse behandlingene har god dokumentert helseeffekt og endelig får de anerkjennelse for det, gjennom en offentlig autorisasjon også her i Norge, sier Åshild Bruun-Gundersen.

Leder i Norsk Osteopatforbund, Tomas Collin, er stolt og glad.

– Osteopater tilfører kapasitet og valgfrihet i førstelinjetjenesten. Autorisasjon vil gi pasientene nødvendig trygghet, og det blir enklere med et godt samarbeid på tvers av faggruppene. Vi skal fortsette vårt arbeid med fagutvikling, og fremme god folkehelse. Vi skal, sammen med våre gode kollegaer, gi god helsehjelp til de store pasientgruppene innen muskel- og skjelettplager i årene som kommer, sier han i pressemeldingen.

Lenke
Budsjettavtale 2021 mellom H, KrF, V og FrP