ASA 4313 prolongeres ut 2021

ASA 4313-avtalen for 2019-2020 mellom yrkesorganisasjonene og KS gjelder også i 2021.

Kommunenes interesseorganisasjon (KS), Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Fysioterapeutforbund og Privatpraktiserende Fysioterapeuters er i Teamsmøte i dag enige om å forlenge virkeperioden for ASA 4313 ut 2021.

Avtalen skulle ha vært reforhandlet i høst, men på grunn av covid-19-pandemien har partene blitt enige om å utsette forhandlingene og forlenge virkeperioden for eksisterende avtale. ASA 4313 er en rammeavtale som gjelder manuellterapeuter og fysioterapeuter med kommunale avtaler i KS-området.  KS-området er alle landets kommuner, unntatt Oslo kommune.

Lenke
Se ASA 4313 for perioden 2019-2020 (prolongert ut 2021)