En gruppe leger fra Universitetet i Oslo har sammen med en lege fra Helse Fonna samlet enkle øvelser som kan brukes av pasienter med muskel- og skjelettsmerter.

For mange med muskelskjelett-smerter kan det hjelpe med enkle øvelser som man kan gjøre selv et par uker i tillegg til generell fysisk aktivitet. Dette gjelder også selv om man kan ha fått diagnoser som senebetennelse, artrose, labrumskade, forkalkning, meniskskade eller lignende. En gruppe leger har samlet en del øvelser for ulike kroppsregioner som kan brukes og presentert dem på en egen nettside. Arbeidet har vært ledet av Niels Gunnar Juel ved avdeling for Allmennmedisin, institutt for Helse og Samfunn, Universitetet i Oslo.

Lenke
START-øvelser for muskel- skjelettplager