Muskelskjelettsmerter kan ha mange årsaker

Muskel- og skjelettsmerter har stor betydning for sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Både mekaniske og psykososiale arbeidsmiljøforhold er av betydning.

Det skriver Staten arbeidsmiljøinstitutt, STAMI, på sine nettsider.

Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter betyr at faktorer i arbeidsmiljøet enten er en mulig direkte årsak til plagene, eller at de bidrar til å forverre allerede eksisterende plager. Tradisjonelt sett har arbeidsrelaterte muskel- og skjelettsmerter blitt forbundet med mekaniske arbeidsbelastninger som ugunstige arbeidsstillinger, gjentakende bevegelser og tunge løft. Senere års forskning viser at også organisatoriske og psykososiale faktorer på arbeidsplassen er av betydning. Tidspress, rollekonflikter og lav jobbkontroll har betydning for muskel- og skjelettsmerter.

Studier av den norske yrkesbefolkningen har vist at stor arbeidsmengde, lite støttende ledelse samt arbeid med bøyd nakke og løft i ubekvemme stillinger er de viktigste risikofaktorene for muskel- og skjelettsmerter.

68 prosent av innbyggerne oppgir å ha hatt smerter i nakke, skuldre, ryggen, armene eller bena i løpet av den siste måneden. Tre av fem av disse oppgir at smertene er arbeidsrelatert. Det betyr at 990 000 sysselsatte personer har arbeidsrelaterte muskelskjelett-smerter.

Les mer på STAMIs nettsider…