373 millioner til e-helse

Pengene skal sørge for felles elektroniske journalsystemer for alt helsepersonell.

Helseminister Bent Høie forteller til dagensmedisin.no at regjeringen legger inn 373 millioner kroner til e-helse i statsbudsjett for 2020. Konkret skal pengene gå til det videre arbeidet med digitalisering av Helse-Norge:

  • 138 millioner kroner for å styrke forvaltningen og driften av nasjonale e-helseløsninger og helsenettet.
  • 84 millioner kroner til bedre pasientsikkerhet og samhandling med standardisert språk.
  • 131 millioner kroner til arbeidet med å realisere en nasjonal helseanalyseplattform.
  • 20 millioner kroner til modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren.

Helseministeren påpeker at automatisk uthenting av informasjon fra pasientjournaler til både kvalitetsregister og helseanalyseplattformen er avhengig av ett felles språk og at det også er viktig for å få flyt i kommunikasjon.

– Standardiseringen skal gjelde alle pasientjournaler, også hos fastlegene, sier Høie. Manuellterapeuters og fysioterapeuters pasientjournaler vil også omfattes av regjeringens digitaliseringsprosjekt.

Les saken på dagensmedisin.no…