Om manuellterapi

Om manuellterapi

Manuellterapeuter er eksperter innen undersøkelse, diagnostikk, utredning og behandling av muskel- og skjelettsystemet. Yrkesgruppen har masterutdanning, offentlig autorisasjon som helsepersonell med lignende fullmakter som legenes på muskelskjelett-området. Manuellterapeuter kan sykmelde, rekvirere bildediagnostikk (røntgen, MR, CT mv.) og henvise til spesialisthelsetjenesten for videre utredning eller operasjon.

Du behøver ikke henvisning for å oppsøke manuellterapeut. De fleste manuellterapeuter er del av den kommunale helsetjenesten. Det betyr blant annet at du kun betaler en egenandel for undersøkelse og behandling. Egenandelen inngår i samme egenandelstak som hos legen. Har du frikort er det gratis å oppsøke manuellterapeut.

MANUELLTERAPEUTEN HJELPER DEG MED

Finn din nærmeste manuellterapeut

Søk her...