For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Folk som mistrives på jobb, har oftere flere smerteplager
10. mai 2017
yay-22355798-digital.jpgNy studie fra STAMI tyder på at tilfredshet med jobben har sterk sammenheng med antall smerteplager.
 

Skrevet av


Muskelskjelettsmerter er blant de viktigste årsakene til sykefravær, nedsatt produktivitet og redusert livskvalitet. Men slike plager opptrer sjelden alene - det er faktisk vanligere å ha smerter i to eller flere kroppsområder. En ny studie ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har sett på norske arbeidstakeres smerteplager, og hvilken sammenheng dette har med psykologiske faktorer, søvnvansker og jobbtilfredshet.

Risikoen for sykemelding og uførhet er høyere for de som har mange smerter samtidig. Det er derfor viktig å finne ut hvilke betingelser som kan ha betydning for om slike plager sprer seg til andre deler av kroppen – eller hvilke betingelser som kan fremme forbedring i form av reduksjon av antallet plager.

STAMI-forskerne spurte 2989 arbeidstakere om en rekke psykologiske faktorer, om tilfredshet med jobben, søvnproblemer, tretthet, hodepine og smerter i nakke, rygg, skuldre, armer og bein. Målet var å finne ut om noen av disse faktorene hang sammen med om arbeidstakerne hadde flere eller færre plager ved undersøkelsens slutt enn ved begynnelsen.

Personer med høye nivåer av psykologisk velvære opplevde sjeldnere at plagene spredte seg, men skilte seg ikke fra resten av utvalget når det gjaldt forbedring. På liknende vis så man at de som ofte følte seg rastløs eller opplevde intense smerter i nakken, skuldrene eller ryggen hadde sjeldnere opplevd forbedring, men at de ikke skilte seg fra resten av utvalget når det gjaldt forverring.

Tilfredshet med jobben var ikke forbundet med endring i antall smerteplager over de to årene undersøkelsen varte, men viste en sterk sammenheng med antallet plager i utgangspunktet. Arbeidstakere som var mindre tilfreds med jobben sin hadde mye oftere flere plager.
– Vi kan ikke si noe om hva dette skyldes, og det er ikke usannsynlig at arbeidstakere med mange plager også har en mindre tilfredsstillende arbeidssituasjon som en følge av plagene sine, sier forsker Jan Olav Christensen ved STAMI.

– Emosjonell utmattelse, psykiske plager, psykisk velvære, søvnproblemer og smerteintensitet i hode, nakke og rygg er alle faktorer som har vært satt i sammenheng med viktige arbeidsfaktorer som eksempelvis rollekonflikt og kontroll over avgjørelser. Det kan derfor tenkes at de faktorene som ble belyst i denne studien kan representere mellomliggende faktorer som forklarer hvorfor og hvordan forskjellige arbeidsfaktorer kan påvirke forløpet av smerteplager blant mange arbeidstakere, sier Christensen videre.

Les hele saken fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) her…
Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt