For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Muskel- og skjelett forårsaker mest produksjonstap
15. juni 2017
Ikke-dødelige sykdommer, som muskel- og skjelettplager, forårsaker mest tapt arbeidsdeltagelse og høye behandlingskostnader. Slike sykdommer koster dermed mer for samfunnet enn dødelige sykdommer.
 

Skrevet av


Fagfolk ved Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Universitetet i Bergen og Institute for Health Metrics and Evaluation i Seattle har nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Health Policy der de tar utgangspunkt i beregninger av ulike sykdommers byrde for den norske befolkningen. Med sykdommers byrde menes helsetap i form av tapt livskvalitet og tapte leveår.

Arbeidet bygger på norske data om behandlingskostnader og produksjonstap (tapt arbeidskraft), publisert av Helsedirektoratet i 2016.

Muskel- og skjelettsykdommer forårsaker mest produksjonstap i samfunnet, men psykiske lidelser står for de største behandlingsutgiftene, ifølge forskerne. Alvorlige tilstander, som kreft og hjerte-/karlidelser, har høy dødelighet. De har likevel mindre innvirkning på produksjonstap i samfunnet, ettersom de i større grad rammer den eldre befolkningen.

Kinge JM et al.: Economic losses and burden of disease by medical conditions in Norway. doi.org/10.1016/j.healthpol.2017.03.020 

 

Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt