For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Ny forskrift om fysioterapitjenesten ut på høring
5. april 2017
Helse- og omsorgsdepartementet har sendt forskrift om funksjons- og kvalitetskrav til avtalefysioterapeuter ut på høring.
 

Skrevet av


Høringsfristen er satt til 3. juli.

Forskriften er en oppfølging av Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, og skal ifølge departementet ses i sammenheng med forslaget i Prop. 71 L (2016-2017) om direkte tilgang til fysioterapeut. Lovproposisjonen er nå til behandling i Stortinget. De to tiltakene foreslås implementert samtidig.

Les høringsnotat med forslag til ny forskrift her...

Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt