For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Foreslår direkte tilgang til fysioterapeut
3. april 2017
Regjeringen har fremmet lovproposisjon om direkte tilgang til fysioterapeut. Tiltaket skal tre i kraft når ny forskrift om funksjon og kvalitet i fysioterapitjenesten er på plass.
 

Skrevet av


Forslaget ble lansert i Primærhelsemeldingen og har siden vært gjennom en høringsrunde. Regjeringen skriver at et flertall av høringsinnspillene støtter forslaget, men tunge høringsinstanser har også kritiske merknader og stiller vilkår. Norsk Handikapforbund støtter forslaget, men er bekymret for at personer med kroniske lidelser kan bli nedprioritert. Pensjonistforbundet og flere kommuner peker på risikoen for at alvorlig sykdom overses. Legeforeningen er negativ til forslaget og mener fysioterapeuters utdannelse ikke omfatter kompetanse til å utelukke alvorlig sykdom. Norsk Manuellterapeutforeningen er positiv til forslaget, men peker på at endringen først kan gjennomføres etter et prøveprosjekt der pasienter gis direkte tilgang til fysioterapeuter med adekvat tilleggsutdanning.
Regjeringen fastholder i lovproposisjonen forslaget om direkte tilgang. Begrunnelsen er omfanget av akutte muskel- og skjelettlidelser er stort og at direkte tilgang vil gi et «mer tilgjengelig tjenestetilbud». Regjeringen mener også at dette vil være en «mer effektiv bruk av samlede ressurser og avlaste fastlegene som rapporterer at de er overbelastet med oppgaver».  

pdf symbol Se forslag i Proposisjon 71 L (2016-2017), kapittel 9.

 

  
Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt