For medlemmer
Innkjøpsportalen
Annonsering
Om nettstedet
Facebook
Kontakt oss

 

Søk i nettstedet

Søk i PubMed

 


Nettredaktør:
Manuellterapeutenes Servicekontor
Telefon +(47) 22 60 17 00
Utskriftsvennlig versjon
Revidering av ryggretningslinjer settes på vent
31. mars 2017
yay-13691902-digital.jpgHelsedirektoratet har gitt Rådet for Muskelskjeletthelse beskjed om at det ikke blir noen revidering av de kliniske retningslinjene for korsryggsmerter i denne omgangen.
 

Skrevet av


Ryggforeningens medlemsblad, Ryggstøtten, skriver at Rådet har fått beskjed om at saken utsettes fordi Helsedirektoratet har fått færre midler i 2017 og må kutte i bemanningen. Direktoratet ønsker dessuten mer informasjon om hvorfor en revidering bør gjennomføres.

Før jul i fjor sendte Rådet for Muskelskjeletthelse sammen med Muskelskjelettsatsingen (MUSS) en henvendelse til Helsedirektoratet om en revidering av retningslinjene fra 2007. I svarbrevet opplyser direktoratet at økte krav om effektivisering og avbyråkratisering fra Helse- og omsorgsdepartementet innebærer at de har fått færre midler og må redusere antall ansatte. Helsedirektoratet er derfor i gang med flere prosjekter for å møte disse kravene.

Videre skriver direktoratet at dersom de skal gå videre med en detaljert vurdering av forslaget til ny nasjonal faglig retningslinje, må de ha mer detaljert informasjon enn det som var vedlagt i det opprinnelige forslaget. De kritiske problemstillingene som ønskes besvart i form av nye nasjonale normerende anbefalinger, må i identifiseres og begrunnes.

Rådet for Muskelskjeletthelse har derfor blitt bedt om å ta kontakt på ny senere i år.

Manuellterapeuter som behandler kjeveledd
kjevesmerte_60px.jpg
Her finner du oversikt over manuellterapeuter som har fullført kurs i undersøkelse og behandling av temporomandibulær dysfunksjon, TMD (kjeveleddproblemer).
 Les mer
Dette er manuellterapi
video_bilde.jpg

Se informasjonsfilm om manuellterapi.


 Les mer

Finn manuellterapeut
manuell_norgeskart_80px.jpg
Oversikt over manuellterapeuter i Norge. Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelett.
 Les mer
Manuellterapeuter som behandler barn
aa_barn.jpg
Manuellterapeuter behandler barn med forstyrrelser i muskel- og skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Her er oversikt over manuellterapeuter som har tilleggsutdanning i undersøkelse og behandling av barn.
 Les mer
Til toppen av siden
Aktuelt